A. ”So you think you can squat”
På max 15min bygg till dagen tyngsta komplex av:
1x powerclean 1x frontsquat 1x jerk anyhow

B. AMSAP sidoplanka hö/vä sida

C. ”The juggernaut”
AMRAP 12min
5 push ups
10 alt KB clean and jerk
15 gobletsquats

Tester fortsätter, idag är A och B-delen i fokus. C är hederlig träning så att säga ?