A. Front squat @20×1 3reps 5set
*Bygg per set om möjligt

B1. Piston rows 6-8reps/arm 3-4set
B2. Hammercurls @ 30×1 8-10reps 3-4set

C. ”Snatch ups”
Buy in 10 burpees
10KB snatch (5+5)
10sit ups
8 KB snatch (4+4)
8 sit ups
6 KB snatch (3+3)
6 sit ups
4KB snatch (2+2)
4 sit ups
2 KB snatch (1+1)
2 sit ups
Buy out 10 burpees

Äntligen måndag! När man snatch så snatchar man och då snatchar man rejält! ?