A. Back squat bygg till dagens tyngsta 5a på max 15 min ´

B. EMOM 10min
1. 3-4 manmakers
2. 10-15 ball slams

C. ”Sweat heart”
AMRAP 8min
10 alt DB/KB clean and jerk
8 squats jumps
10 sit ups
6 Push ups

Idag kommer det bli jobbigt, på ett härligt sätt…som vanligt! ?