CROSSFIT OPEN 2019 KL 11:00!

GLÖM INTE ATT BOKA DIG! MEN GLÖM INTE HELLER ATT HEJA PÅ OM DU INTE SKA GÖRA PASSET, DET BLIR SKOJ!

MEN FÖRST:

Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar – A & B-del
[Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!]

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills

2-5 set av en till tre av följande:
Hip thrusters, lätta på eller sträck ut varannat ben i toppen av varje rep utan att höften tippar x 10
Db External Rotation, lätta @3010 x 8-10 reps / arm
Powell raise, lätta @3010 x 8-10 reps / arm

3. “One after the other”
I lag om upp till 5:
Nytt set varje minut i 20 minuter:
1. Farmers walk med 2kb/db
2. Walking plank över platta x 20-45 sek + resten av tiden vanlig planka
3. 15 svingar, obrutna + resten av tiden air squats
4. Amrap hollow rock, sit ups eller crunches
5. vila

*Score: idag är alla vinnare! 😀

*utmana dig på vikterna och om vikterna “tar slut” så går det bra att göra tunga suit case walk där ni byter hand efter 30 sek

  1. Gör A & B-del från de senaste 3 träningsdagarna
  2. Gör den assistansträning som står ovan. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara del 2 ovan som ”styrka”, dvs direkt på assistansträningen, men gör då fler set.
  3. Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?