A. Alt 1H hantel-bänkpress 6-8reps/arm 4-5set

B1. Cross over step ups 3-4 reps/ben m eller utan vikt 3set
B2. Skull crushers @ 30×1 6-8reps 3set
B3. Hammercurls @ 40×1 6-8reps 3set

D. ”Double single grace”
For time
60 alt KB/DB clean and jerk

CROSSFIT CHALLENGE kl 11:00

I par om 2 gör:

p1 gör 500m rodd
p2 gör 500m rodd
p1 gör 16 alternerande DB snatch@22,5/15kg
p2 gör 16 alternerande DB snatch@22,5/15kg
p1 gör 16 burpee box step overs med hanteln
p2 gör 16 burpee box step overs med hanteln
p1 gör 16 alternerande DB snatch@22,5/15kg
p2 gör 16 alternerande DB snatch@22,5/15kg
p1 gör 500m rodd
p2 gör 500m rodd
p1 gör 16 alternerande DB hang clean & overhead@22,5/15kg
p2 gör 16 alternerande DB hang clean & overhead@22,5/15kg
p1 gör 16 burpee box step overs med hanteln
p2 gör 16 burpee box step overs med hanteln
p1 gör 16 alternerande DB hang clean & overhead@22,5/15kg
p2 gör 16 alternerande DB hang clean & overhead@22,5/15kg

— om man kör ensam så vilar man lika länge som föregående ”set” tog
— Time cap 30 minuter

Idag kör vi bänkpress med bara en hand åt gången. Som vi brukar prata om så är det bra att låta höger och vänster sida hänga med varandra, du kommer alltid (förutom vissa enstaka individer så klart) vara lite starkare på än den ena än den andra sidan. Vad vi är ute efter är att inte förstärka snedheter som kan ge bekymmer längre fram. Det är också det vi kallar för ”prehab”, tänka steget före…vi hjälper dig att göra det ?