A. Utfall bakåt med skivstång i backrack 4-5reps/ben 3-4set

B1.Pull ups @ 20×1 4-8reps 3-4set
ELLER
Viktad pull ups @ 20×1 4-8reps 3-4set
ELLER
1H ringrodd @ 20×1 6-10reps/arm 3-4set

B2. Kneeling push press med 2x KB/DB 8-10reps 3-4set

C. ”The final count up”
AMRAP 7min
3 KB svingar
3 Burpees
6 KB svingar
6 Burpees
9 KB svingar
9 Burpees
osv till cap

Hur långt kan du nå på sista delen??? Tänk på att snabba reps och byten mellan övningar i början av amrap:en kommer spela roll, fall i en hållbar pace när det blir några fler reps åt gången. Kör hårt! ?