Dag 4

A. RDL @ 40X0 6-8 reps 5 set 2-3 min rest

B. In teams of 2-4 persons:
Set a timer at 20-30 minutes and then
accumulate max distance in one of the following exercises:
Farmers walk
Prowler push
Sleddrag backwards
Front rack carry


A-delen: Perfekt form. Tre kontaktpunkter här. Se till att de verkligen får med säte och baksida lår. Höften skall aktivt skjutas bakåt.


B-delen: Belastning väljs individuellt. Byt när och hur ni vill.

Fina lyft och kämpainsatser även kl 17-18! ??

A post shared by Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala) on