A1. Farmers walks 40m 3-4set
A2. Däckflip 4-5reps ELLER medball kast baklänges

B1. Waiters walk med KB 20m hö + 20m vä arm 3-4set
B2. Broad jumps 8-10reps 3-4set

C1. Prowler ups 20-30m 3-4set
C2. Sidoplanka 20-30s/sida 3-4set

*Sprid ut gänget så några börjar på A, B och C

Utepass! Häller regnet ner så kommer vi anpassa vad vi gör så klart, ingen fara! ?