A1 Rodd / airdyne ca 30 sek @ 80% x 3
A2 1h-swing, 10-20 reps alternerande hand x 3

B Intervall, progression vecka 3:
4 set av
Rodd 90 sek @ 90%
Vila 8 min
[Totaltid 30 min]

Valfri nedvarvning, förslag:

1. Assistansövning 3 x 6-8 reps
2.. Sidoplankor
3. Double unders progression 15/15 sek
4. Lugn rodd eller airdyne 5-10 min, men cykling hem fungerar lika bra! 🙂

Fortsättningen på roddprogressionen! Försök ligga på en jämn takt genom hela vändan, så gör till exempel inte så att ni går ut jättehårt första 30 sek och sedan tynar bort följande 60 sek. Jämför även hur många drag per minut ni gör!  Som avslutning får ni välja vad ni gör!

Så här kanske det känns efter sista, men se till att det inte känns så efter första vändan! 🙂