A. 1x powersnatch 1x OH squat 4set

”Skills to pay the bills”
B1. 10-30 Double unders eller single unders 2-3set
B2. Öva handstående mot vägg eller mha kompis 10-20sekunder 2-3set

C. ”Core Bonanza!”
4 rounds
8 FLR burpees
10 Alt KB snatches
12 sit ups

Snatts! Ryck! Snatch! Det ni föredrar att kalla det! Fin kontroll på vikten efterfrågas vilket kommer märkas när ni även ska göra en Overhead squat efter att ni fått upp vikten på raka armar över huvudet 🙂

Sedan fortsatt övning på hopprepandet, handståendet och en flåsig bålmosare på slutet! Äntligen söndag!