Uppsamlingsdag
”In teams of two – one work/one rests:
4-5 sets of:
500m row/skierg

4-5 sets of:
40 cal @ AD / 25 cal @ AB

4-5sets of :
400run

Work:rest 1:1″

”Box goals”
30days to complete following
challenges for the box

Rodd 50.000m

AD/AB 10.000cal

Löpning 2 mil

The goals are being worked towards by the whole box
after every uppsamlingsdag you done subtract the cals/meters from
the box goal

Vi börjar om och tar igen missade pass eller börjar beta av Boxmålen – tillsammans är vi starka! 🙂

Tresiffrigt för första gången. Iiiiiiiih ?

Ett inlägg delat av Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala)