A. På max 15 min bygg till 1RM Clean and jerk

B.På max 3 försök bygg till en tung men snygg 2a Turkish Get Up / hand

C. ”Frank”
21-15-9
Thursters plate/KB/bar
Burpees

Vi delar ytan både på Clean & Jerk och på Turkish Get up så jobba växelvis så att ni inte stör varandra med så tunga härliga vikter! 🙂

På avslutningen så kan vi i mån av tid köra flera starter. När det gäller viktplatta så rekommenderar vi som tyngst 15 kg-platta, om hantlar så upp till 2×15 kg och thrusters max 40 kg.

Har ni sett ”Besten” i källaren? Den är inte lätt, man skulle kunna säga tung! 😀