Uppsamlingsdag test

Kom ihåg att läsa hur vi tänker kring vilket pass man bör fokusera på under ”Förklaring av programmet” samt att läsa uppsamlingsdagarnas inlägg. För uppsamlingsdagar under testveckor ser vi helst att ni tar och gör nått av testerna som ni missat de senaste dagarna / veckan och gör dem.

Ett aerobt test från dag 1/3 eller:

2 kilometer rodd.

OBS: Kom ihåg att värma upp vaderna & fotlederna, extra viktigt om ni sett sidskillnader vid hälsoutvärderingen!

Om det blir fullt på roddmaskinerna så går även 300 FY-testet bra att göra en sån här dag!