A. Front squat @ 31×1 4-5reps 4 set

B1. Renegade rows 8-10reps/arm 3set

B2. Strict knees to elbows, hanging leg raise or toes to bar 8-10 reps 3set

C.
3 rounds
It’s the magic numbers
21 KB swings
15 Goblet squat
9 Burpees

Frontböj så mycket ben och bål. Sedan Mer bål kombinerat med drag – tänk på att verkligen vara rak och inte skifta över höften i Renegade Row, Plank-position är det som gäller! Svettigt blir det i avslutningsdelen! 🙂